Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Fuar Takvimi
Yatırım Programı İzleme
İç Kontrol Sistemi
Form İndir
Birimlerimiz
Kamu Hizmet Standartları
Verilecek Su Miktarları
Kırsal Kalkınma Planı
 
   Anasayfa Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
  Tarımsal Yayım Destek bilgilendirme-soru-cevaplar

TARIMSAL DANIŞMANLIK DESTEĞİ ALAN ÇİFTÇİMİZE 500 TL DESTEK

 

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı ve Destekleme Tebliği 27 Mayıs 2010 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz, üreticilerimiz hazırlaması gereken evrakları tamamlayıp 27 Ağustos 2010 tarihine kadar Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine Müracaat etmeleri gerekmektedir. Usulune uygun müracat eden çiftçilerimize işletme başına 500 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

 

 

a) Bu Desteklemeden Kimler Yararlanabilir?

- Çiftçiler,

- Tarımsal İşletmeler,

- Tarımdan girdi alan kuruluşlar,

- Üretici örgütleri/ziraat odaları Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteklemesinden faydalanabilirler.

 

 

b) Desteklemeden Faydalanmak İsteyen Çiftçilerimiz Üretim Desenine Göre En Az Aşağıdaki Miktarlarda Faaliyet Göstermeleri Gerekir.

 

Üretim Deseni

Asgari Üretim Miktarı

Örtüaltı üretiminde

3 Dekar

Meyvecilikte

10 Dekar

Sebzecilikte(Açık)

10 Dekar

Süt sığırlarında

20 Baş

Besi sığırlarında

50 Baş

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde

100 Baş

Kuru tarla ziraatında

150 Dekar

Sulu tarla ziraatında

50 Dekar

Arı kolonisinde

50 Adet

Su Ürünleri

Üretim Yapan Faal Tesis.

 

 

 

c) Desteklemeden Faydalanmak İsteyen Çiftçilerimiz Nasıl Müracaat Edecek?

Öncelikle Desteklemeden faydalanabilmek için çiftçilerimizin bir tarım danışmanı ile sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Bu danışman serbest çalışan bir tarım danışmanı olabildiği gibi, Herhangi bir üretici örgütü bünyesinde çalışan tarım danışmanı da olabilir. Daha sonra aşağıdaki belgelerini tamamlayıp, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine Müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Başvuru formu ve taahhütname (EK-1)

- Nüfus cüzdanı sureti

- Hizmet alım/satım faturası veya serbest meslek makbuzu

- İşletmenin üretim desenine göre kayıt sistemi belgesi ve hayvancılık işletmeleri için hayvan pasaportları.

d)
Kimler Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verebilir?

 

- Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

- Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

- Tarımsal danışmanlık şirketleri,

- Serbest tarım danışmanları

  

    e) Bu destekleme çiftçimize ne kazandıracak?

   
Konuyu kolay anlaşılması açısından bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki 14 dekar elma bahçesi olan bir çiftçimiz danışmanlık yapan bir sertifikaya sahip serbest Ziraat Mühendisiyle karşılıklı akit imzalayıp anlaştı. Bu anlaşmadan sonra Ziraat Mühendisi danışman çiftçimizin elma bahçesini yılda 24 defa kontrol edecek. Yaptığı kontrollerden sonra çiftçiye yapması gereken uygulamaları yazılı olarak kendisine ibraz edecek. Örneğin 18 Temmuzda elma bahçesini ziyaret etti ve bahçeyi kontrol ettikten sonra ağaçlarda örümcek zararı olduğunu tespit etti. Bunun için ne yapması gerektiğini, hangi ilaçları, ne zaman ve hangi miktarda kullanması gerektiğini çiftçimize bildirecek. Bu tavsiyeler de yazılı olarak kaydedilecek. Danışmanın tavsiyesinden dolayı çiftçi herhangi bir zarara uğrarsa danışman bunu tazmin edecek. Yalnız çiftçimiz almış olduğu danışmanlık desteğinin ücretini danışmana ödeyecek ve faturasını alacak. Bu fatura ve diğer belgelerle Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat ettiğinde de kendisine 500 TL Tarımsal Yayım ve Danışmanlık desteği ödemesi yapılacak.

    f) Bir Tarım Danışmanı Nekadar Alana Danışmanlık Yapabilir?

 

Yetiştiricilik Tipi

İşletme  Büyüklüğü

İşletme Sayısı

Kontrol Sıklığı

Seracılık

300 da.

50

Haftada 1

Bahçe bitkileri

3.000 da.

50

Yılda 24

Tarla ziraatı (sulu) 

5.000 da.

50

Yılda 15

Tarla ziraatı (kuru)

10.000 da.

70

Yılda 12

Büyük baş hayvancılık (süt)

1.000 baş

40

Haftada 1

Büyükbaş hayvancılık (besi)

4.000 baş

80

Yılda 24

Küçükbaş hayvancılık

10.000 baş

80

Yılda 24

Su ürünlerinde

100 ton/yıl

10

Haftada 1

Arıcılık

3.000 koloni

50

Yılda 24

Karma İşletmelerde

*

80

**

 

    g)Üretici Örgütlerine/Ziraat Odalarına Yetki Belgesi verilmesi için hangi belgeler istenir ?

Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

1) Matbu başvuru dilekçesi, (EK: 1)
2) Tarım danışmanı istihdam etmek için, yetkili kurul kararı,
3) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge,
4) Yetki belgesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. 

    h) Derneklere/Vakıflara Yetki Belgesi verilmesi için hangi belgeler istenir ?

 

Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

1) Matbu başvuru dilekçesi, (EK: 4)
2) Üye listeleri ve sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kuruldukların gösteren tüzüklerinin onaylı örneği,
3) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge.
4) Yetki belgesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir.

I) Şirketlere Yetki Belgesi verilmesi için hangi belgeler istenir ?

 

Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

1) Matbu başvuru dilekçesi, (EK: 5)
2) En az limited şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet alanının tarımsal danışmanlık hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura,
3) Adı, adresi, vergi numarası var ise logosuna ait belgeler,
4) Kurucularına, ortaklarına ait kimlik ve diploma/çıkış belgesinin bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylı suretleri,
5) Yöneticinin, varsa tarım danışmanlığı sertifikasının bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,
6) İstihdam edilen tarım danışmanlarının; diplomaları, danışmanlık sertifikaları, sözleşmeleri, sosyal güvenlik bildirgeleri, kimlik belgeleri ve ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin, bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylı suretleri,
7) Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin, şirket adına imza atmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı imza sirküleri,
8) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge,
9) Yetki belgesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir.

j)Serbest Tarım Danışmanlarına Tarım DanışmanılığıYetki belgesi Verilmesi için istenecek belgeler nelerdir?

1) Serbest tarım danışmanlığı yapabilmek için ayrıca tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmez. Bu kişilerin sertifikaları tarımsal danışmanlık yetki belgesi yerine geçer.
2) Serbest tarım danışmanlığı yapacak kişiler aşağıdaki belgeleri bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne bir dosya içerisinde verir.
3)  Matbu başvuru dilekçesi, (EK: 7)
4) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi ve fatura,
5) Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış belge,
6) Yönetmelik kapsamında alınmış tarımsal danışmanlık sertifikasının bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış sureti,
7) İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin, bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış sureti,
8) Danışmanlık bürosunun adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri,
9) Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri.

k) Bir tarım danışmanının hizmet verebileceği maksimum çiftçi sayısı ne kadardır.?

Bir tarım danışmanının hizmet verebileceği maksimum çiftçi sayısı 120’yi geçemez.

l) TYDD’ ye başvuracak tarımsal işletmelerin, tarımsal danışmanlık verecekleri kişi ve kuruluşlar ile imzalayacakları hizmet sözleşmeleri hangi tarihe kadar geçerli olmalıdır?

Hizmet sözleşmeleri 31/12/2010 tarihine kadar geçerli olmalıdır. Ancak tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış olanların sözleşmeleri 31/12/2010 tarihini kapsamak kaydı ile geçerli olacaktır, aksi durumda yeni sözleşme yapılmalıdır.

m) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar( bünyesindeki her danışman için) ,hangi tarihe kadar nasıl başvuruda bulunabilirler?

 

 Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar bünyesindeki her danışman için,Tarımsal yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarının “ Hizmet verilecek tarımsal işletme sayısı ve tarımsal işletme ziyaretleri” başlığını düzenleyen17. madde hükümleri doğrultusunda hizmet verecekleri tarımsal işletme sayısını belirler ve il/ilçe Müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar  ( 24.08.2010 ) Ek-3 ile bildirirler.Yine bu kuruluşlar tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği tarımsal işletmelerden TYDD’ne başvuranlar adına düzenlediği fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzunu İl/İlçe Müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar verir.

 

n)Destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler hangi  kriterlere sahip olmalıdır.?

 

          a) Çifti kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemi ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmak,

          b) Aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip olmak,

          1) Örtü altında en az 3 dekar,

          2) Bağ-Bahçe de  en az 10 dekar,

          3) Tarla ziraatında kuruda en az 150 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak,

          4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 küçük baş hayvana,

          5) En az 50 adet arı kolonisine, 

          6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmalıdır.

              

o) Destekleme kapsamında tarımsal işletmelerden istenecek belgeler nelerdir ?

 

          Başvuru formu ve taahhütname  (Ek-1) ile tarımsal işletme bilgileri formu (Ek 2). Bu formlar Tebliğin 7 nci madde 1 inci fıkrada belirtilen kayıt sistemlerine uygun olarak doldurulur. Tarımsal işletme bilgileri formu (Ek 2), kayıt sisteminde yer alan bilgiler ile karşılaştırılarak onay makamınca onaylanır.

          b) Nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,

          c) Tarımsal işletme bilgileri formunun (Ek-2), onaylanmaması durumunda, tarımsal işletmeden, aşağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir.

          1) İl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi,

          2) AKS belgesi,

          3) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,

          4) Hayvan Pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,

          5) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste.

          ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi veya kuruluşlar tarafından son başvuru tarihine kadar il/ilçe müdürlüğüne verilecek liste (EK-3), fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu.

 

ö )TYDD başvuru tarihi ne zamandır?

 

    TYDD ‘den faydalanmak isteyen tarımsal işletmeler tebliğin yayımından itibaren 90 gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte İl/İlçe müdürlüklerine müracaat ederler.

 

p)Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi ile amaçlanan nedir?

 

Çiftçilerimizin ;bilgi teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amaçlanmıştır.Bu sitem içerisinde sivil toplum örgütleri,danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları daha aktif rol alacaklardır.Gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi ancak sistemin desteklenmesi ile mümkün olacağı bilincinden hareketle,tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilerimizin desteklenmesine Bakanlar Kurulunca karar verilmiştir.

 r) Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ ne zaman yayımlanmıştır?

 

27.05.2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

s) Söz konusu Tebliğ ile çiftçilerimiz ne kadar destekleme alabileceklerdir?

 

2010 yılında 500 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

 

ş) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin en son hangi tarihe kadar nereye müracaat etmeleri gerekmektedir?

 

24.08.2010 tarihi mesai bitimine kadar İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

t) Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin yasal bir çerçeve dahilinde yürütülmesi ve desteklenmesi ile ne sağlanacaktır?

 

Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanmasına danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişiler tarafından yürütülmesine, üretim ve bilgilendirmenin her safhasında kayıt altına alınmasına ve ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasına katkı sağlayacaktır.

 

u) Yeni düzenlemenin başka ne gibi faydaları var?

 

Yeni düzenleme ile çiftçilerimiz kendisine danışmanlık yapması için Bakanlıkça sertifikalandırılmış mühendisler ile çalışabilecek bu çiftçimiz için ek bir masraf kapısı olmayıp, danışmanlık ücretini Devletimiz çitçiye ödüyor, çiftçimizde Ziraat Mühendisine ödemiş oluyor. Böylece çiftçimiz hiçbir masraf etmeden daha kaliteli ekim yapmak, daha yüksek verimde ürün almak için Ziraat Mühendisinin bilgilerinden faydalanacak yani bir aile hekimi gibi Mühendislerimizde çiftçimizin yanında olacak.

 

ü) Tarımsal danışmanlık yapanların sertifikaya sahip olmaları şartımdır?

 

Evet, Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince tarımsal danışmanlık yapanların Bakanlık onaylı “ Tarımsal Danışmanlık Sertifikası” almaları gerekmektedir.

 

v) Vizesiz tarım danışmanı sözleşme imzalayabilecek mi?

 

 Tarım danışmanı sertifikasını yönetmelikte belirtilen hükümlere göre vize ettirmelidir. Aksi durumda Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremeyecek ve tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalayamayacak

 

y) Veteriner Hekim danışmanlık hizmetinin yanında klinik hizmetleri de yapabilir mi?

 Hayır yapamaz. İstihdam edilen danışman, danışmanlık hizmeti dışında girdi satışında da görevlendirilemez.

z) Geçici Tarım Danışmanlığı Sertifikası almak için neler gerekir ?

-Müracaat dilekçesi

-2 adet fotoğraf

-Diplomanın onaylı fotokopisi

-Nüfus cüzdan sureti

 

 

 

 

Daha geniş ve ayrıntılı bilgi için lütfen Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat ediniz.

 

Bu Sayfa 2259 kez incelendi
 
  Aktif Ziyaretçi:  :3 Bugün: 76 Toplam: 796302
 
 
Yönetim Paneli 2010 © Isparta Tasarım: YeNiCeRi