Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Fuar Takvimi
Yatırım Programı İzleme
İç Kontrol Sistemi
Form İndir
Birimlerimiz
Kamu Hizmet Standartları
Verilecek Su Miktarları
Kırsal Kalkınma Planı
 
   Anasayfa Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Arıcılık
  Isparta İli Gezginci Arıcılık Valilik Komisyon Kararları

ISPARTA İLİ
GEZGİNCİ ARICILIK VALİLİK KOMİSYON KARARLARI
        

  639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamesi, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu, 25128 sayılı ‘Arıcılık Yönetmeliği’ ve 28241 sayılı Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre 2014 yılında İlimiz arıcıları ile İl dışından gelen gezginci arıcılığı düzenlemek amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır. 

1.İl ve İlçelerimizde gezginci arıcıların konaklayacakları yerler ve kapasiteleri  www.ispartatarim.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.
2.Gezginci arıcıların yerleştirilmesinde İl ve İlçe Müdürlüklerimiz yetkilidir.
3.Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahısla, köy tüzel kişiliği sorumluluğunda arazi ise Köy Muhtarlığıyla, diğer tüzel kişiliklere ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak arıcılar da Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşma yapar.
4. Konaklayacağı yeri anlaşarak belirleyen arıcı, çıkış yapacağı ilin İl /İlçe Müdürlüğüne gideceği adresi sözlü ya da yazılı beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır ve arılarını sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile konaklayacağı adres aynı olmalıdır. Beş gün içerisinde konakladığı İl/İlçe Müdürlüğüne, Veteriner Sağlık Raporu ile başvurarak Arı Konaklama Belgesini (AKB) alır. AKB’si olmayan arıcının veteriner sağlık raporu vize edilmez. Gezginci arıcılık yapan, kayıtlı olduğu adrese ve/veya kendi arazisine dönen arıcının da arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için AKB alması gerekir. AKB işlemlerini arıcı adına üçüncü şahıslar takip edebilir
5.Alınacak Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunda belirtilen adresten farklı bir adreste usule aykırı yerleşen arıcının arıları, İl/İlçe Müdürlüğünün talebi ile Mülki Amirlikçe Güvenlik Güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. İl/İlçe Müdürlüğü, işgal edenler hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur. Kaldırma sürecinde meydana gelen zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır. Mücbir sebepten dolayı arısını izin aldığı adres dışına götürmek zorunda kalan arıcıya İl/İlçe Müdürlüğünce mazeretinin uygun görülmesi durumunda cezai işlem uygulanmaz, arıcı beş gün içerisinde izin aldığı adrese sevk edilir.
6. Arazi sahipleri dışında herhangi bir muhtarlık ile kamu kurum ve kuruluşunca, arıcıdan konaklama ücreti dâhil hiçbir ad altında ücret alınmaz.
7.Konaklanan bölge için belirlenmiş koloni kapasitesi üzerindeki yerleşim taleplerine İl/İlçe Müdürlüklerince izin verilmez. Sadece en son gelen arıcı mağdur edilmez.
8.Gezginci arıcılık yapan üreticiler, konaklama yapılan yerlerde arıların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Arı konaklatılan alanlarda otlayan hayvanların arıdan zarar görmemesi için tedbirleri almak hayvan sahiplerinin sorumluluğundadır.
9. Arılıklar, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az 200 metre, stabilize ara yollarda ise en az 30 metre uzaklığa uçuş delikleri yola bakmayacak şekilde yerleştirilir.
10. Gezginci arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde meskûn mahal dışında bir yere yerleştirir.  Arılıklar arası mesafe en az 500 metre olacaktır. Sabit arıcılar ise kolonilerini köy ve beldelerde çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve insanların toplu olarak hizmet aldıkları cami, okul, sağlık ocağı, karakol gibi benzeri alanlardan en az 200 metre uzağa yerleştirir. Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır.
11.Meskûn mahal ve mücavir alan sınırları içinde arı konaklatılmasında ortaya çıkan ihtilafların giderilmesinde İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir.  
12.Arıcılığın yerleşim yerinin komisyon tarafından onaylanması durumlarında yaşanacak herhangi bir olumsuzluk arıcının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
13.Arıcı, arıcı kimlik kartını, resmî görevliler tarafından talep edilmesi durumunda birliğe kayıtlı olduğunu belgelemek için göstermek zorundadır.
14.Devlet ormanlarında konaklayacak arıcıların izin ile ilgili usul ve esasları ile arı konaklama yer tanzimi, arılık içme suyu ve ulaşım yolları Orman ve Su İşleri Bakanlığınca sağlanır.
15.Zirai mücadele yapılacak yerlerde ve çevresinde bulunan arıcılar, mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından yedi gün önceden haberdar edilecektir. Arıcılar, İl/İlçe Müdürlüklerinden yörede uygulanan mücadele programları hakkında bilgi alacaklardır. İlaçlamada Arıcılık Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulacaktır.
16.Asayişe yönelik olaylarda İl ve İlçe Müdürlüklerimiz ile Köy Muhtarlıkları derhal mahallin asayiş kuvvetlerini haberdar edeceklerdir. Arıcılar konakladıkları yerlerde herhangi bir yangına neden olmamak için gerekli titizliği göstereceklerdir.
17.İlimizde gezginci arıcılıkla ilgili olarak alınan söz konusu kurallara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 66. Maddesi, 5237 sayılı Türk Ceza kanununun 177. Maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler kanununun 32. maddeleri ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.


Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.                                   .

                                                                                                  Tahir DEMİR
                                                                                                        Vali a.
                                                                                                  Vali Yardımcısı

Bu Sayfa 744 kez incelendi
 
  Aktif Ziyaretçi:  :4 Bugün: 57 Toplam: 798441
 
 
Yönetim Paneli 2010 © Isparta Tasarım: YeNiCeRi